ATR – Average True Range

Analiza Techniczna Wskaźniki

1502

AVERAGE TRUE RANGE – ŚREDNIA RZECZYWISTEGO ZASIĘGU AVERAGE TRUE RANGE – ŚREDNIA RZECZYWISTEGO ZASIĘGU (ATR) (ATR)

Wskaźnik ATR oblicza się jako średnią z rzeczywistego zakresu zmian (TR – True Range) który jest największą wartością z następujących trzech wielkości:

  • odległością pomiędzy poprzednią ceną zamknięcia (Close) a dzisiejszym minimum (Low)
  • odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum (High) a poprzednią ceną zamknięcia (Close)
  • odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum (High) i minimum (Low)

Wskaźnik jest używany do przewidywania lokalnych szczytów i dołków – jego wartość jest często wysoka i osiąga szczyt przed lokalnym minimum lub maksimum kursu (przykład A). Także wysoka wartość wskaźnika podczas gwałtownego spadku lub wzrostu może zapowiadać dłuższą zmianę trendu (B). Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny (C).