Budżet finansowy

2824

Plan zarządzania źródłami i wykorzystaniem zasobów finansowych, zarówno krótko jak i długoterminowo. Budżety finansowe składają się z dwóch głównych elementów. Budżet przepływów pieniężnych dopasuje do siebie wpływy i wydatki gotówki w trakcie cyklu operacyjnego, szczególnie koncentrując się na momentach, kiedy gotówki mogłoby zabraknąć, a  saldo pieniężne byłoby ujemne. Dla uniknięcia ryzyka utraty płynności, należy nie dopuścić do braku gotówki, albo poprzez umiejętne spowolnienie wydatków lub przyspieszenie wpływów, albo poprzez dodatkowe finansowanie. Jeżeli niedobór środków pieniężnych jest krótkotrwały lub wynika z  zamrożenia gotówki w  aktywach obrotowych, dobrym rozwiązaniem jest zaplanowanie krótkoterminowego finansowania (często jest to kredyt bankowy). Trwalsze i  rosnące niedobory gotówki wymagają długoterminowego finansowania (zob. zasada dopasowania). Budżet nakładów kapitałowych dopasuje wpływy i  wydatki gotówki w  długim okresie. Ekonomiczne korzyści inwestycji będą zweryfikowane takimi metodami, jak analiza wartości bieżącej netto. Ponieważ nakłady kapitałowe wymagają znacznych kwot, budżet również skoncentruje się na ustaleniu potrzeby finansowania długoterminowego pochodzącego z rynków kapitałowych. Budżety finansowe współgrają z budżetami operacyjnymi (funkcjonalnymi), dotyczącymi sprzedaży i produkcji, i razem z  nimi stanowią elementy pełnego, obejmującego całość działań spółki budżetu, noszącego nazwę planu budżetowego. Budżety finansowe są ważnym narzędziem zarządzania finansowego, pozwalającym uniknąć ryzyka trudnej sytuacji finansowej wiążącej się z działaniami operacyjnymi i finansowymi.

Budżet finansowy