Rynkowa wartość dodana

1810

Rynkowa wartość dodana

Miara nadwyżki wartości rynkowej przedsiębiorstwa na rynkach kapitałowych nad wartością pierwotnie zainwestowanego w przedsiębiorstwo kapitału.

Oto wzór:

Rynkowa wartość dodana - wzór

MVA to bieżąca wartość serii ekonomicznych wartości dodanych, która jest pod względem ekonomicznym równoważna z tradycyjną miarą wartości bieżą- cej netto wykorzystywanej przy wycenie profilu przepływów pieniężnych projektu po odliczeniach podatkowych, gdy koszt kapitału jest używany do dyskontowania. Metoda ta została wypracowana przez firmę konsultingową Stern Stewart.