Bufor bezpieczeństwa zapasów

1529

Zapas lub składnik aktywów finansowych utrzymywany dla zabezpieczenia dodatkowego popytu czy zapotrzebowania wynikającego z  nieprzewidzianych przyczyn. Wielkość takiego zapasu jest zależna od minimalnego poziomu wynikającego z planowanego zapotrzebowania lub z optymalnej wielkości zamówienia (OWZ). Bufor jest rodzajem ubezpieczenia. Wprawdzie utrzymywanie zwiększonego poziomu zapasów podnosi koszty, ale w momencie nieprzewidzianych trudno- ści (na przykład, wyczerpanie zapasu lub załamanie płynności w przypadku gotówki) daje korzyści (w przypadku gotówki uniknięcie naruszenia warunków umowy co do terminów płatności). Utrzymywanie buforu bezpieczeństwa wynika ze stosowania zasady ostrożności.

Bufor bezpieczeństwa zapasów