Escrow, rachunek

1573

Gotówka lub składnik majątku przekazane tymczasowo pod nadzór osoby trzeciej, ostatecznie w celu dostarczenia wskazanej osobie, ale tylko po wypełnieniu konkretnego warunku. Przykładowo, nieruchomość może zostać zakupiona przy użyciu rachunku escrow, przy czym środki finansowe zostaną uwolnione po przekazaniu tytułu własności.