Cykle hossy i bessy na giełdzie

Hossa Rynek Byka-Bessa Rynek Niedźwiedzia

3277

Wiele zjawisk w otaczającym nas świecie zachodzi w sposób powtarzalny, cykliczny. Najbardziej powtarzalny i intuicyjny jest cykl dzienny (poranek, dzień, zmierzch, noc), cykl pór roku, cykl wahadła zegara, czy rezonatora kwarcowego.

Cykle hossy i bessy na giełdzie maja różny charakter, często są bardzo regularne i powtarzalne – np sinusoida, fala prostokątna. Najczęściej jednak są bardziej nieregularne, z różną częstotliwością powtarzania tych samych wartości – różnym okresie i nieregularnych maksimach i minimach. Takie właśnie są cykle ekonomiczne i giełdowe. Wiadomo że gospodarka rozwija się od depresji, recesji do rozkwitu i przeinwestowania, z wszystkimi fazami pośrednimi.

Bessa i hossa

Pod pojęciem bessy należy rozumieć okres długotrwałego spadku cen na danym (określonym) rynku. Co do zasady terminu tego używa się w kontekście giełd, gdzie bessę określa się również mianem rynku niedźwiedzia. W opisanej sytuacji oznacza ona długotrwały okres spadania cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie. O bessie mówi się, gdy spadkowi ulegają główne indeksy danej giełdy, a więc ceny większości spółek. Pojęcie bessy może być stosowane także do innych rynków. Popularnie używa się go w odniesieniu np. do rynku nieruchomości lub rynków surowców.Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku niedźwiedzia – uderza łapą z góry na dół. Przeciwieństwem bessy jest hossa.

Hossa, określana potocznierynkiem byka, oznacza długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku byka – uderza rogami z dołu do góry.

Cykle hossy i bessy na giełdzie

Również giełda, powiązana z sytuację gospodarczą, z kondycją spółek, porusza się w znanym cyklu hossy-bessy, gdzie można wyodrębnić fazy: paniki, zniechęcenia, niewiary, obojętności, wzrostu, euforii, nasycenia. Wszystkie te fazy zawsze występują lecz trwają przez różne okresy czasu w różnych cyklach. Często mówi się o bardzo długim cyklu Kondratiewa (około 54 letnim), 9-cio letnim, cyklu Kitchina (3-4 letnim) itd., aż do cykli minutowych. Do analizy cykli używa sie różnych metod matematycznych np. analizy harmonicznych, analizy Fouriera, itd.

Różne sektory gospodarki osiągają różne fazy cyklu hossa-bessa, w różnym czasie. Często twierdzi się, że hossa zaczyna się najpierw na rynku dolara, później obligacji, potem akcji, następnie nieruchomości, a na końcu surowców. Niektóre fazy mogą zachodzić na inne, jednak ogólna prawidłowość jest zauważalna. Zawsze istnieje rynek, na którym można zarabiać korzystając ze wzrostów cen.

Uproszczony model kilkuletniego cyklu Kitchina:

Uproszczony model kilkuletniego cyklu Kitchina
Uproszczony model kilkuletniego cyklu Kitchina
  • Faza I: Początek recesji – hossa na rynku obligacji, bessa na rynku akcji i surowców naturalnych
  • Faza II: Pogłębienie recesji – Kończy się hossa na rynku obligacji, koniec bessy (zniechęcenie) na rynku akcji, bessa i spadki cen na rynku surowców
  • Faza III: Początki ożywienia – zyski z obligacji spadają, akcje zaczynają wzrastać, ceny surowców się stabilizują
  • Faza IV: Ekspansja w toku – trwa bessa w obligacjach, hossa w akcjach (ceny akcji mocno rosną), ceny surowców zaczynają wzrastać
  • Faza V: Szczyt wzrostu – obligacje kontynuują spadki, akcje osiągają szczyty notowań i zaczynają powoli spadać, silna hossa na rynku surowców naturalnych
  • Faza VI: Początki recesji – koniec bessy w obligacjach, bessa w akcjach, koniec hossy surowców naturalnych

Cykle Kondratiewa:

Cykle Kondratiewa
Cykle Kondratiewa

Legenda:

S&P500 – indeks 500 największych spółek na giełdzie amerykańskiej
Homestake Mining – cena kopalni złota
CRB – indeks surowców
AAA – zysk z obligacji korporacyjnych o ratingu AAA
T-bond – zysk z obligacji rządu amerykańskiego