John Burr Williams i teoria finansów

1222

John Burr Williams i teoria finansów

Williams (1899–1989) był autorem niedocenianej klasycznej pozycji The Theory of Investment Value (1938, Teoria inwestowania w wartość) i jednym z  pierwszych ekonomistów, który zinterpretował ceny akcji jako determinowane „wartością wewnętrzną” (czyli zdyskontowane dywidendy używane w analizie fundamentalnej). W swojej autobiografii o uzyskaniu Nagrody Nobla Harry Markowitz pisze: „Podstawowe koncepcje teorii portfela inwestycyjnego pojawiły się pewnego popołudnia, gdy w bibliotece czytałem prace Johna Burra Williamsa”. Patrz Great Moments in Financial Economics: Present Value autorstwa Marka Rubinsteina w piśmie „Journal of Investment Management” (pierwszy kwartał 2003 roku). Koncepcja Williamsa opierała się na zastosowaniu idei wartości bieżącej do stwierdzenia, że cena akcji stanowiłaby wartość bieżącą jej wszystkich przyszłych dywidend.

Wzór Williamsa

We wzorze Williamsa suma ma zakres od 1 do ∞ (czyli nieskończoności), Dt to dywidenda wypłacona w dniu t, r(t) oznacza bieżące (data t = 0), uśrednione w ujęciu rocznym zdyskontowane zwroty pozbawione ryzyka z dolarów otrzymanych w dniu t, a P0 oznacza bieżącą (data t = 0) wartość akcji. Williams opowiadał się przeciwko dyskontowaniu zysków zamiast dywidend – patrz cytat z jego książki poniżej. Wzór Williamsa został później przekształcony w popularną formułę Gordona.

John Burr Williams i teoria finansów