Kanciarski interes

983

Kanciarski interes (slang)

Rynek handlu papierami wartościowymi umożliwiający oszustwa i wykorzystywanie informacji niejawnych. Słowo „bucket” (‘wiadro’) odwołuje się do dawnych sposobów rozliczania transakcji giełdowych. Chaos był nieunikniony, bo cała papierkowa robota była wrzucana do wiader, do uporządkowania później. Dawne giełdy towarowe, na przykład giełda towarowa w  Chicago, stosowały system „open outcry”, więc uczestnicy rynku giełdowego byli fizycznie blisko siebie na „ringu transakcyjnym” lub na parkiecie. Transakcje odbywały się zbyt szybko, aby na zapleczu można było nadążyć z dokładnym rozliczaniem. To umożliwiało zmowę uczestników rynku giełdowego i osiąganie zysków między sobą kosztem klienta. Na przykład realizowali transakcję po wyższej cenie niż rzeczywista cena rynkowa, mówiąc klientom, że ceny „się zmieniły”, a w rzeczywistości inny uczestnik rynku stawał się kontrahentem. Brak przejrzystości transakcji oznaczał, że osobom z zewnątrz trudno było ocenić rzeczywistą wartość rynkową.

Kanciarski interes