Bufor kapitałowy

1117

Bufor kapitałowy (żargon)

Nadwyżka kapitału własnego akcjonariusza w przedsiębiorstwie, która może być wypisana nie narażając kontynuacji działalności. Na przykład, w przypadku niespodziewanej utraty wartości przez aktywa lub przy wystąpieniu zobowiązań warunkowych w  formie roszczeń, przedsiębiorstwo mogłoby wciąż spełnić kryterium wypłacalności pozytywnej wartości aktywów netto. Zupełnie inną kwestią jest to, czy ma wystarczająca zdolność do regulowania zobowiązań płatniczych w momencie, gdy stają się one wymagalne (drugie kryterium wypłacalności).

Bufor kapitałowy

Bufor kapitałowy