Ruch dezinwestycyjny

1019

Ruch dezinwestycyjny (akcjonariuszy)

Wywieranie presji przez grupy interesu publicznego kupujące minimalną liczbę akcji, uprawniającą do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (WZA). Celem tego działania jest odsunięcie „czarnych charakterów” (np. zanieczyszczających środowisko, handlarzy bronią, podejrzanych reżimów) z nadzieją na zmianę postępowania w spółce lub zgłoszenia swojego sprzeciwu. Ruch rozwinął się podczas bojkotu apartheidowej Republiki Południowej Afryki w latach 70. XX wieku Dzisiaj to mogą być państwa z tzw. osi zła, np. sponsorujący terrorystów Iran (w roku 2006 spółki naftowe ENI, Gazprom, Royal Dutch Shell, StatoilHydro oraz Total posiadały inwestycje w Iranie warte 4,1 miliarda dolarów; według danych „Forbes”, 19 maja 2008, s. 35). To, czy taki lobbing na rynku finansowym faktycznie pozwala coś osiągnąć, czy też jest to tylko sposób wyrażenia oburzenia, pozostaje kwestią do (zdrowej) debaty.