Certyfikaty (akcje)

1617

Dokument papierowy poświadczający własność akcji. Zwykle dokument ten ma postać eleganckiego i atrakcyjnego wydruku, który nie tylko określa prawa własności, ale również przekazuje tożsamość spółki za pomocą artystycznych środków wyrazu (czyniąc je często atrakcyjnymi okazami dla kolekcjonerów). Choć materialny charakter certyfikatu być może stanowił dla wielu posiadaczy psychiczne zabezpieczenie, utrudnia on pod względem logistycznym obrót, handel i przechowywanie certyfikatów (patrz poniżej), w związku z czym większość inwestorów się ich obecnie pozbywa.

Certyfikaty (akcje)