Komisja Europejska prognozuje stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarki Chin do 5,9% w 2020 roku

634

Komisja Europejska oczekuje stopniowego spowolnienia wzrostu chińskiej gospodarki w tym i kolejnych latach. Według szacunków, w tym roku wzrost PKB Chin wyniesie 6,6%, w następnym – 6,2%, a w 2020 – 5,9%. Prognoza Komisji Europejskiej unformuje, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju będzie spowodowane takimi czynnikami wewnętrznymi, jak spowolnienie wzrostu konsumpcji i eksportu, a także osłabienie sektoru nieruchomości. Na perspektywy wzrostu PKB Chin mają również wpływ taryfy podatkowę, wprowadzone przez Stany Zjednoczone w odniesieniu do chińskiego importu. 

Qualcomm odnotowała stratę na zakończenie roku finansowego

Amerykański producent mikroprocesorów Qualcomm zakończył rok podatkowy do 30 września ze stratą netto w wysokości 4 miliardów 900 milionów dolarów w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 2,5 miliarda dolarów w poprzednim roku podatkowym. Firma poniosła roczną stratę w wyniku spadku sprzedaży i wzrostu kosztów redukcji personelu. Zysk operacyjny za rok spadł o 72%, osiągając 700 milionów dolarów. Przychód Qualcomm wzrósł o 2% do 22 miliardów 700 milionów dolarów. Na wyniki finansowe spółki wpłynęło również postępowanie dotyczące opłat licencyjnych. Postępowanie sądowe w sprawie pozywu antymonopolowego przeciwko Qualcomm, złożone przez Federalną Komisję Handlu USA, może się skończyć w przyszłym roku.

Commerzbank zwiększył zysk netto za ostatnie 9 miesięcy 14 razy

W trzecim kwartale niemiecki bank Commerzbank odnotował spadek zysku netto 2,1 razy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do 218 milionów euro. Eksperci oczekiwali większego spadku indeksu – do 202 milionów euro. Spadek przychodów do 2 miliardów 190 milionów euro z 2 miliardów 510 milionów euro zbiega się z szacunkami analityków. Przychód odsetkowy netto wyniósł 1 miliard 200 milionów euro, co stanowi wzrost w stosunku do zeszłorocznej wartości w 1 miliarda 40 milionów euro. Bank otrzymał dochód prowizyjny w wysokości 767 milionów euro, zwiększając się z 738 milionów euro rok temu. Obecnie kapitalizacja banku wynosi 10 miliardów 370 milionów euro. Wskaźnik ten od początku roku spadł o 30%.

Burberry zwiększyła zysk przed opodatkowaniem więcej niż o jedną trzecią

Brytyjska firma Burberry Group, specjalizująca się w produkcji dóbr luksusowych, w pierwszym półroczu finansowym, zakończonym we wrześniu, otrzymała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 174 milionów 100 tysięcy funtów szterlingów. Jego wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 36%. Wskaźnik, który nie uwzględnia czynników jednorazowych, zmniejszył się do 180 milionów funtów, ze 188 milionów funtów rok wcześniej. Jednocześnie, roczny wzrost zysku netto w wysokości 131 miliona 900 tysięcy funtów, wyniósł 42%. Firma odnotowała spadek przychodów do 1 miliarda 220 milionów funtów z 1 miliarda 260 milionów funtów. Od początku roku Burberry zwiększyła kapitalizację o 2,5%, co szacuje się w 7 miliardów 400 milionów funtów.

W USA zaobserwowano niedobór siły roboczej na rynku pracy

Ciągły spadek liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wskazuje na niedobór siły roboczej na amerykańskim rynku pracy. Według Ministerstwa Pracy kraju wskaźnik za tydzień zmniejszył się o 1 tysiąc i wyniósł 214 tysięcy, przy prognozowanej wartości w 210 tysięcy. Biorąc pod uwagę niedobór siły roboczej w Stanach Zjednoczonych, firmy nie chcą zwalniać pracowników. We wrześniu liczba bezrobotnych w kraju była znacznie niższa od liczby zgłoszeń o pracy. Październikowa stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych na poziomie 3,7% była najniższą od prawie 50 lat.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii we wrześniu pozostała bez zmian

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii w październiku wykazała zerowy wzrost odnośnie poprzedniego miesiąca, poinformował ONS. Roczna stopa wzrostu również pozostała bez zmian. Według ekspertów pierwszy oczekiwano spadku pierwszego wskaźnika o 0,1%, a drugiego – o 0,4%. W przemyśle węglowym produkcja spadła o 12,7%, w przemyśle naftowym i gazowym o 1,9%. Wskaźnik w przemyśle przetwórczym wzrósł o 0,2% w ujęciu miesięcznym i o 0,5% w ujęciu rocznym. Jednocześnie produkcja w przemyśle farmaceutycznym wzrosła o 3,9%, w przemyśle chemicznym o 2,8%. Spadek odnotowano w przemyśle lekkim i tekstylnym – o 2,3% oraz w produkcji żywnościowej, napojów i wyrobów tytoniowych – o 1,3%.

Brytyjski PKB w trzecim kwartale wzrósł o 0,6%

W trzecim kwartale brytyjska gospodarka wzrosła o 0,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jej wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 1,5%, wynika to z wstępnych danych urzędu statystycznego ONS. Oba wskaźniki spełniły prognozy ekspertów. Kwartalny wskaźnik inwestycji biznesowych wzrósł w trzecim kwartale o 1,2%, wydatki rządowe wzrosły o 0,6%, wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 0,5%. Eksport towarów i usług wzrósł o 2,7%, po spadku o 2,2% kwartał wcześniej. Jednocześnie wielkość importu pozostała na poziomie poprzedniego kwartału. Bank Anglii, podobnie jak Komisja Europejska, oczekuje wzrostu PKB Wielkiej Brytanii o 1,3% pod koniec bieżącego roku.