Łańcuch wartości (analiza)

1049

Łańcuch wartości (analiza)

Analiza szeregu powiązanych ze sobą działań zmierzających do powiększania wartości, począwszy od nabycia surowców i usług od dostawców, a skończywszy na sprzedaży wyrobów gotowych klientom. Łańcuch wartości jest kwestią postrzegania. Wskazuje, skąd pochodzą koszty, na jakich zagadnieniach powinno się skupiać zarzą- dzanie, oraz pokazuje, że dostawcy i  odbiorcy tworzą w  istocie rodzaj nieformalnej spółki. Przykładowo, wprowadzenie zarządzania zapasami w systemie „dokładnie na czas” może wydawać się dobrym rozwiązaniem producentowi. Często jednak rozwiązanie takie wymaga od dostawców zwiększenia zapasów buforowych, które stanowić będą zabezpieczenie przed niestabilnością harmonogramów produkcji. Jeżeli dostawcy podniosą ceny, aby zrekompensować zwiększone koszty, korzyści płynące z systemu „dokładnie na czas” zostaną zniwelowane. Analiza łańcucha wartości pomaga określić obszary, w których można poprawić wydajność, oraz pokazuje, jak dostawcy i odbiorcy mogą skoordynować działania dla osiągnięcia obopólnych korzyści.

Łańcuszek świętego Antoniego (żargon)

Technika manipulacji polegająca na zmowie kilku kupujących celem sztucznego podbicia cen akcji poprzez serię skoordynowanych i zaplanowanych zakupów. W wyniku silnego, ale chwilowego podbicia popytu cena akcji może podskoczyć. Łańcuch następnie zostaje przerwany przez uczestników tej spekulacji, którzy wyprzedają akcje, pozostawiając inwestorów z akcjami o cenie zawyżonej względem wartości. W większości państw praktyka ta jest niezgodna z prawem.