Wycena przedsiębiorstwa według modelu wzrostu dywidendy

1189

Wycena przedsiębiorstwa według modelu wzrostu dywidendy

Popularny model wyceny przedsiębiorstwa w oparciu o wartość przyszłych dywidend z uwzględnieniem przewidywanych wzrostów ich wartości. W odróżnieniu od modeli opartych na wycenie aktywów model podwyżek dywidendy jest zgodny z intuicyjnym przekonaniem, że przedsiębiorstwo (podobnie jak inne aktywa finansowe) jest w efekcie warte tyle, ile korzyści może przynieść akcjonariuszom w postaci pieniężnej.

Wycena przedsiębiorstwa według modelu wzrostu dywidendy

Istnieją również inne warianty modelu wzrostu dywidendy, uwzględniające wynik finansowy i wolne środki pieniężne. Wszystkie warianty borykają się jednak z tymi samymi trudnościami: jak przewidzieć przyszłe przepływy? Jak wycenić szybko rozwijające się przedsiębiorstwo, które nie wypłaca dywidend? Jak wycenić coraz szybsze lub zmienne tempo wzrostu? Co z przypadkami bankructwa (niektóre spółki wypłacają dywidendy aż do momentu likwidacji)? Mimo powyższych niedociągnięć model wzrostu dywidendy jest szeroko wykorzystywanym narzędziem w dziedzinie finansów.