Cykl rozwoju przedsiębiorstwa

1910

Koncepcja, według której w kolejnych stadiach wzrostu sprzedaży, przedsiębiorstwo posiada różny charakter. Cykl rozwoju przedsiębiorstwa jest użytecznym narzędziem pojęciowym w analizie finansowej, ponieważ przedstawiając ogólną charakterystykę sytuacji przedsiębiorstwa umożliwia przeprowadzanie analizy w odpowiednim kontek- ście. Przykładowo, w fazie wzrostu, w której znajduje się większość drobnych i średnich przedsiębiorstw, mogą wystąpić luki finansowe, ponieważ dostępne środki nie wystarczają na finansowie rosnącej sprzedaży.

Cykl rozwoju przedsiębiorstwa