Małe i średnie firmy księgowe

1435

Firmy księgowe mniejsze zarówno od firm Wielkiej Czwórki, jak i większych firm księgowych spoza Wielkiej Czwórki. Choć firmy takie mogą mieć kilku wspólników, większość z nich jest własnością jednej osoby (posiadającej uprawnienia w zawodzie), która może zatrudniać zespół pracowników, lecz zazwyczaj sama zarządza firmą.

Małe i średnie firmy księgowe ściśle współpracują ze swoimi odpowiednikami na rynku, tzn. małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MiŚP). Często we współpracy takiej pełnią funkcję „doradcy finansowego na pół etatu”, ponieważ MiŚP niejednokrotnie nie stać na zatrudnienie dyrektora finansowego. Ma to miejsce zwłaszcza w krajach, w których mniejsze spółki nie mają prawnego obowiązku przeprowadzania pełnego badania sprawozdania (zob. przegląd księgowy). Według danych Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (jak podano w „ACCA Student Accountant”, kwiecień 2006) około 60% jego członków pracuje w MiŚP lub małych i średnich firmach księgowych. Choć tym ostatnim być może brakuje prestiżu, mogą być one dobrym polem do nauki zawodu, ponieważ umożliwiają studentom rachunkowości uczestnictwo w szerokim zakresie zadań w badaniu sprawozdań finansowych.