Manipulowanie wpływami kasowymi

1484

Manipulowanie wpływami kasowymi

Oszustwo polegające na ukrywaniu niedoboru skradzionych środków pieniężnych przez opóźnione rejestrowanie kolejnych wpływów gotówkowych, wykorzystywanych do tymczasowego uzupełnienia brakujących środków. Procedurę tę powtarza się cyklicznie, tak aby nikt nie zorientował się, że bieżące wpływy gotówkowe są systematycznie rejestrowane z opóźnieniem. Sprawca może próbować trwale ukryć spowodowany niedobór lub nagle uciec z pieniędzmi. W banku tego rodzaju oszustwa może dopuścić się kasjer, nie odnotowując wpłaty klienta i przywłaszczając sobie środki pieniężne. Do chwili powiadomienia banku przez klienta (co następuje zwykle dopiero po otrzymaniu wyciągu bankowego) niedobór środków pieniężnych nie jest odnotowany, a stan kasy zgadza się. Zabezpieczenie przed tego rodzaju oszustwem stanowi sprawny system kontroli wewnętrznej i starannie dobrany personel.