Spółka kapitałowa

1854

Spółka kapitałowa

Osoba prawna stanowiąca przedsiębiorstwo. Spółki są podmiotami odrębnymi od ich właścicieli. Dzięki koncepcji ograniczonej odpowiedzialności, odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania spółki zredukowana jest do wysokości kapitału zakładowego.

Skrócone nazwy spółek

Spółki osobowe, będące własnością zamkniętej grupy wspólników to zwykle małe i średnie przedsiębiorstwa. Z uwagi na potrzebę dostępu do rynków kapitałowych, większe spółki są zazwyczaj spółkami publicznymi, tj. notowanymi na publicznej giełdzie papierów wartościowych. Choć każda spółka stanowi jednostkę sprawozdawczą, nie każda jednostka sprawozdawcza musi być spółką w znaczeniu prawnym. Na przykład grupa kapitałowa, będącą jedną jednostką sprawozdawczą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, nie istnieje jako jeden podmiot prawny. Patrz również odrębna osobowość prawna, spółka holdingowa, spółka pusta, prawo spółek i urząd nadzoru bankowości przedsiębiorstw.