Koncepcja zachowania kapitału

3329

Koncepcja zachowania kapitału

Koncepcja, według której prawdziwym kryterium ujęcia zysku jest upewnienie się, czy pozostaje on dodatni po odjęciu wszelkich reinwestycji koniecznych do zachowania kapitału (lub zdolności produkcyjnych) na poziomie punktu wyjścia. Innymi słowy, przedsiębiorstwo nie posuwa się do przodu, jeżeli nie jest w stanie zachować przynajmniej tego, od czego wyszło. Zasada ta nabiera znaczenia przy określaniu stawek amortyzacji lub gdy pomiar zysku obciążony jest zniekształceniami związanymi z wysoką stopą inflacji. Patrz również rachunkowość według zachowania kapitału.