Obligacje oszczędnościowe

722

Obligacje oszczędnościowe to oprocentowane produkty depozytowe oferowane przez banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe, a czasami krajowe oszczędności i inwestycje (NS&I) na określony czas. Obligacja tego rodzaju jest tak naprawdę pożyczką na czas określony udzielaną dostawcy (emitentowi obligacji) zwykle w zamian za wyższą stopę procentową niż można uzyskać z tradycyjnych kont depozytowych.

Jakie są rodzaje obligacji oszczędnościowych?

  • Obligacje oszczędnościowe o stałej stopie procentowej gwarantują ustaloną stopę procentową w określonym terminie – większość obligacji oszczędnościowych jest oprocentowana według stałej stopy procentowej.
  • Obligacje śledzące śledzą konkretny indeks lub stopę (na przykład inflację lub stopę bazową NBP) w ustalonym okresie czasu, od sześciu miesięcy do pięciu lat.

Ryzyko i zwrot obligacji oszczędnościowych

  • Odzyskujesz swój pierwotny kapitał na koniec okresu oraz naliczone odsetki.
  • Produkty te oferują wyższe oprocentowanie niż konta z natychmiastowym dostępem.
  • Dzięki obligacjom oszczędnościowym o stałym oprocentowaniu już na początku wiesz dokładnie, ile otrzymasz, gdy obligacja dojrzeje (jednak nie jest tak w przypadku obligacji typu tracker).
  • Twoja pierwotna inwestycja nie utrzyma swojej wartości realnej („siły nabywczej”), jeśli otrzymywane odsetki będą niższe niż stopa inflacji w okresie inwestycyjnym.

Dostęp do pieniędzy z obligacji oszczędnościowych

  • Produkty te zazwyczaj wymagają od Ciebie zapłaty od sześciu miesięcy do pięciu lat.
  • Za wcześniejsze wypłaty mogą obowiązywać duże kary, więc upewnij się, że wiesz, jakie to są kary, i poradzisz sobie z nimi, zanim zgromadzisz pieniądze.
  • W niektórych przypadkach dostęp do kapitału może być niemożliwy do końca okresu – sprawdź fakty przed dokonaniem zobowiązania.

Opłaty

W przypadku wcześniejszego wycofania pieniędzy sprawdź w dokumentacji produktu opłaty. Wypłata pieniędzy może być niedozwolona w przypadku niektórych produktów.

Czy obligacje oszczędnościowe są bezpieczne?

Środki pieniężne wpłacane do polskich banków są chronione przez system rekompensat za usługi finansowe . Limit ochrony oszczędnoś wynosi 100 000 euro.

Warto zauważyć, że niektóre marki bankowe są częścią tej samej autoryzowanej firmy. Jeśli masz więcej niż limit w tym samym banku lub autoryzowanej firmie, dobrym pomysłem jest przeniesienie nadwyżki, aby upewnić się, że Twoje pieniądze są chronione.