Oprogramowanie w rachunkowości

1572

Oprogramowanie do prowadzenia rachunkowości finansowo-zarządczej

Komputerowe systemy księgowe umożliwiające zagranicznym jednostkom zależnym przestrzeganie zarówno lokalnie obowiązujących standardów rachunkowości finansowej, jak i zasad rachunkowości spółki macierzystej (nawet jeżeli oparte są one na różnych podstawach). Systemy te umożliwiają również generowanie w ramach rachunkowości zarządczej informacji, które mogą być pomocne do podejmowania decyzji w zakresie międzynarodowym. Ogólnie rzecz biorąc, pakiety oprogramowania do prowadzenia rachunkowości finansowo-zarządczej ułatwiają prowadzenie działalności na międzynarodową skalę, szczególnie na rynkach wschodzących, gdzie uregulowania prawne oparte na miejscowych normach bywają skomplikowane, trudne do zgłębienia i uciążliwe. Pomagają one również przezwyciężyć tradycyjną słabość małych i średnich przedsiębiorstw – ich tendencję do słabych systemów księgowych, wynikającą z braku wykwalifikowanego personelu.

Oprogramowanie do analizy finansowej

Programy komputerowe wykorzystywane w celu udoskonalenia rachunkowości, sprawozdawczości, kontrolingu i podejmowania decyzji w dużych przedsiębiorstwach. Programy te, często oparte na technologii www, integrują zewnętrzną sprawozdawczość ustawową i wewnętrzną rachunkowość zarządczą. Patrz również internet i oprogramowanie do rachunkowości finansowo-zarządczej. Przykładowe oprogramowania do analizy finansowej znaleźć można na stronie: www SAP.

Oprogramowanie do wykrywania nadużyć gospodarczych

Analityczne programy komputerowe mogą służyć do ostrzegania biegłych rewidentów o ryzyku oszustwa w sprawozdawczości finansowej. Wyniki finansowe analizuje się po kątem niespójności i nieprawidłowości, badając również przypadki nielogicznych wskaźników finansowych. Przykładowo, szybki wzrost sprzedaży i zwiększanie marży zysku brutto na rynku w stanie zastoju będzie niewiarygodne, chyba że istnieje jakieś szczególne wytłumaczenie (np. wprowadzenie nowego, bardzo konkurencyjnego produktu).

Oprogramowanie rewizyjne

Narzędzia informatyczne wykorzystywane dla ułatwienia biegłym rewidentom ich pracy. Programy komputerowe mogą być zaprojektowane w sposób umożliwiający dostęp do elektronicznie prowadzonej księgi głównej i zapisów księgowych przedsiębiorstwa, co pozwala na selekcję transakcji do badania metodą losową, testowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej, sporządzanie arkuszy kalkulacyjnych dla potrzeb dokumentów roboczych i śledzenie śladów rewizyjnych. Patrz również internet a rachunkowość.