Wynik końcowy

1491

Wynik końcowy (dosłownie ‘ostatnia linijka w wierszu’; żargon zawodowy)

Nieformalne wyrażenie używane w rachunkowości na okre- ślenie ostatecznej kwoty zysku „netto, netto” (po odliczeniu wszelkich pozycji nadzwyczajnych i podatku dochodowego), wykorzystywanej do kalkulacji zysku na jedną akcję. Potocznie zwrot ten jest również stosowany w odniesieniu do ostatecznego – lub przynajmniej finansowego – rezultatu danej decyzji lub działania. Porównaj z nad kreską.

Wynagrodzenie na rękę