Organizacja działająca nie dla zysku (not-for-profit)

1396

Organizacja działająca nie dla zysku (not-for-profit)

Każda organizacja prowadząca działalność w celu innym, niż maksymalizacja zysków wspólników. Przykładem może być organizacja rządowa, pozarządowa, uniwersytet, szpital, organizacja dobroczynna. Ponieważ w przypadku takich organizacji nie mają zastosowania finansowe miary oceny wyników, ich działalność ocenia się na podstawie następujących kryteriów:

  • Efektywność: zakres wywiązania się z realizacji zadań
  • Gospodarność: minimalizowanie wykorzystywanych zasobów
  • Wydajność: uzyskiwanie optymalnych wyników jak najmniejszym kosztem.

Przedsiębiorstwa państwowe mają ponoć motywację do osiągania zysku. Jednak powszechny wśród nich brak konkurencyjnego zacięcia stanowi częste uzasadnienie prywatyzacji. Zob. też rachunkowość funduszy.