Inwentaryzacja ciągła i okresowa

5116

Inwentaryzacja ciągła

Stosowany w rachunku kosztów system monitorowania zapasów, który automatycznie uaktualnia się po każdej transakcji zakupu i sprzedaży zapasów. W systemie takim, stan zapasów jest w każdym momencie dokładnie znany (biorąc poprawkę na ewentualne błędy ewidencji i ubytki zapasów), bez przeprowadzania spisu z natury. Inwentaryzacja ciągła wymaga możliwości monitorowania poszczególnych jednostek kosztów. Przy nowoczesnym zapleczu komputerowym jest to wykonalne. Porównaj z inwentaryzacją okresową.

Inwentaryzacja okresowa

Obliczanie stanu zapasów w bilansie oraz kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów w rachunku wyników metodą spisu z natury na zakończenie okresu obrotowego. Mimo, że niezbyt częste inwentaryzacje okresowe są mniej rzetelną metodą śledzenia stanu zapasów, to jednak pozwalają oszczędzić koszty i czas. Porównaj z inwentaryzacją ciągłą.