Opór przed płaceniem podatków

1370

Opór przed płaceniem podatków

Niechęć do płacenia podatku dochodowego. Przy pewnej krańcowej stawce opodatkowania podatnicy wyra- żają sprzeciw przeciw płaceniu wyższych podatków – na drodze politycznej lub poprzez uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Może do tego dojść nawet w państwach opiekuńczych, gdzie ludzie są odbiorcami zasiłków socjalnych (tj. gdzie pieniądze są redystrybuowane przez państwo z powrotem do podatników).

Opór przed płaceniem podatków