Opodatkowanie bezpośrednie i opodatkowanie pośrednie

1474

Opodatkowanie bezpośrednie

Podatek nałożony bezpo- średnio na dochód lub majątek osoby fizycznej lub spółki. Porównaj z opodatkowaniem pośrednim. Podatek bezpośredni zmniejsza rentowność kapitału i dochody z pracy. W efekcie, może zachęcać spółki do przenoszenia się do krajów o niższych stawkach opodatkowania, lub zniechęcać ludzi do pracy (z drugiej strony, ludzie mogą pracować więcej, aby zrekompensować sobie utracony dochód). Wśród ekonomistów nie ma zgodnej opinii, które rozwiązanie jest lepsze – podatki bezpośrednie, czy pośrednie – w kontekście minimalizacji zakłóceń efektywnej alokacji zasobów w gospodarce.

Opodatkowanie pośrednie

Podatki nakładane na podstawie kryteriów innych, niż dochód do opodatkowania. Powszechne przykłady to podatek konsumpcyjny, akcyza, podatek od majątku i podatek od towarów i usług. Podatki pośrednie mogą być atrakcyjne dla władz, ponieważ są mniej zauważalne i trudniej uniknąć ich płacenia. Porównaj z opodatkowaniem bezpośrednim, takim jak podatek dochodowy