Postępowanie sądowe związane z odpowiedzialnością za produkt, rozliczanie w rachunkowości

1384

Postępowanie sądowe związane z odpowiedzialnością za produkt, rozliczanie w rachunkowości

Firmy zawsze narażone są na roszczenia z tytułu wadliwości produktów lub usług, a jeżeli wadliwość taka zostanie stwierdzona przez sąd, często zmuszone są zapłacić grzywnę lub odszkodowanie poszkodowanej stronie. Obowiązek taki może powstać nawet w przypadku, gdy firma nie oferuje żadnych gwarancji rzetelnego wykonania. Wszelkie potencjalne straty (jakie mogą wyniknąć np. w wyniku procesu sądowego) należy najpierw ujawnić jako zobowiązanie warunkowe w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Jeżeli firma przegra sprawę w sądzie, zobowiązanie ujmuje się w bilansie w wysokości zasądzonego odszkodowania. Postępowanie sądowe w związku z odpowiedzialnością za produkt może mieć przykre konsekwencje, zwłaszcza w krajach, w których wszczynanie procesów sądowych jest na porządku dziennym. Przykładowo w USA roszczenia o odszkodowania za zatrucia azbestem wyniosły łącznie ponad 100 miliardów USD i doprowadziły do bankructwa ponad 70 firm („International Herald Tribune”, 10 lutego 2006, s. 16).