Pozostała Czwórka

1465

Pozostała Czwórka

Cztery firmy księgowe pozostałe w Wielkiej Czwórce po upadku Andersena w wyniku skandalu z Enronem. Są to Deloitte, Ernst & Young, KPMG i PricewaterhouseCoopers. Kwestią polityczną dotyczącą Pozostałej Czwórki jest potencjalny wpływ, jaki mogłaby mieć na konkurencję ewentualna likwidacja któ- rejś z tych firm na skutek poważnego procesu sądowego lub utraty reputacji. W takiej sytuacji, Pozostałą Czwórkę ocaliłaby prawdopodobnie doktryna „zbyt duży by upaść” (Too Big Too Fail) sprawdzająca się w przypadku niektórych banków. Do zachowania zawodowej uczciwości Pozostałą Czwórkę dopingują różne mniejsze firmy z drugiej ligi, np. Grant Thornton, Moore Stephens, McGladrey & Pullen (USA) i BDO Siedman.

Pozostała Czwórka

Pozostała Czwórka