Wartość wyceny (wymiar)

1464

Wartość wyceny (wymiar)

Wartość składnika aktywów ustalona przez organ zewnętrzny dla własnych celów tego organu. Najpopularniejszym jej przykładem jest wartość nieruchomości stanowiąca podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości. Ustawowo określony podatek od nieruchomości może być naliczany od wartości wyceny, która z kolei ustalana jest przy użyciu określonego wzoru (uwzględniającego powierzchnię nieruchomości, jej lokalizację, wysokość, koszt początkowy, wartość rynkową itp.). Praktykę wyceny wartości uważa się za konieczną, w przeciwnym bowiem razie podatnicy mogliby zaniżać wartość nieruchomości w celu zmniejszenia zobowią- zań podatkowych.