CCI – Commodity Channel Index

Analiza Techniczna Wskaźniki

1497

COMMODITY CHANNEL INDEX – CCI

COMMODITY CHANNEL INDEX – CCI Wskaźnik CCI (Commodity Channel Index) jest wskaźnikiem bazującym na tzw. kursie typowym (Typical Price: (H+L+C)/3 gdzie: H-maksimum, L-minimum, C-cena zamknięcia) i odchyleniu kursu typowego (TP) od średniej tego kursu w stosunku do części uśrednionego odchylenia w okresie N sesji. Przy obliczaniu wskaźnika najczęściej stosuje się okres czternastodniowy.

Istnieją dwa sposoby interpretowania wskaźnika CCI. Pierwszy z nich polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem kursu a wykresem wskaźnika. Na przykład jeżeli wskaźnik wskazuje trend zniżkujący (A) a trend wykres kursu jest zwyżkujący (B), to może to oznaczać rychłą korektę ceny kursu a więc i jego zmianę trendu.

Drugi sposób interpretowania CCI polega na traktowaniu go jako znacznika przewartościowania/niedowartościowania. Jeżeli wartość CCI przekracza granice +100, może to oznaczać przewartościowanie i zapowiadać rychły trend zniżkujący. Analogiczna sytuacja może również zaistnieć, gdy wartość CCI zejdzie poniżej granicy -100: może to oznaczać niedowartościowanie i i nadejście wzrostów w najbliższych notowaniach.

Wykres przedstawia działanie wskaźnika w sytuacji kiedy jest używany najczęściej, to jest do odnalezienia właściwego momentu kupna. Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy CCI osiąga dolne ekstremum (niedowartościowanie), zaś sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy CCI osiąga jego górne ekstremum (przewartościowanie).

Możliwa jest też analiza wskaźnika w oparciu o poziomy wykupienia/wysprzedania (podobnie jak dla wskaźnika ROC). Cechą charakterystyczną CCI jest to, że najczęściej generuje on sygnały kupna wcześniej niż inne wskaźniki.