OBV – On Balance Volume

Analiza Techniczna Wskaźniki

1286

ON BALANCE VOLUME (OBV)  ON BALANCE VOLUME (OBV)

Wskaźnik OBV przedstawia kumulację wolumenu obrotów w czasie, ze znakiem plus lub minus, zależnie od zmiany kursu zamknięcia na danej sesji.

Zasada działania wskaźnika może zostać przedstawiona w następujący sposób:

  • Gdy cena zamknięcia z dnia dzisiejszego jest większa od ceny zamknięcia z dnia poprzedniego: OBV(d) = OBV(d-1)+V(d)
  • Gdy cena zamknięcia z dnia dzisiejszego jest mniejsza od ceny zamknięcia z dnia poprzedniego: OBV(d) = OBV(d-1)-V(d)
  • Gdy cena zamknięcia z dnia dzisiejszego jest równa cenie zamknięcia z dnia poprzedniego: OBV(d) = OBV(d-1)

gdzie: OBV(d) – obecna wartość wskaźnika, OBV(d-1) – poprzednia wartość wskaźnika, V(d) – aktualny wolumen,

Z założenia wskaźnik ten powinien wyprzedzać ruch cen instrumentu, dlatego też sposób interpretacji wykresu wskaźnika polega na wyznaczaniu linii trendu oraz poszukiwaniu dywergencji pomiędzy wskaźnikiem a ruchami cen, jak zaprezentowano to na powyższym przykładzie, gdzie wzrost wskaźnika OBV (A) trafnie zapowiedział wzrost cen i zmianę trendu ze zniżkującego (B) na zwyżkujący.

OBV używany jest często w roli wskaźnika pomocniczego, uzupełniającego sygnały innych wskaźników. Jego zmodyfikowaną i ulepszoną wersją jest wskaźnik A/D (Accumulation/Distribution).