Rada Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych (USA)

1653

Rada Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych (USA) – Public Company Accounting Oversight Board (USA) – PCAOB

Organ nadzorujący przestrzeganie standardów rachunkowości utworzony przez władze amerykańskie w roku 2003 w odpowiedzi na skandale księgowe w sprawie Enronu i WorldCom. Rada Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych zastąpiła swoją poprzedniczkę Radę Nadzoru Publicznego, która pokazała, że wewnętrzne sprawowanie nadzoru nie spełniło swego zadania. Rada była jedną z inicjatyw Ustawy Sarbanes-Oxley, mającej na celu ochronę amerykańskich inwestorów giełdowych i wspieranie rzetelnej sprawozdawczości finansowej.

Rada – posiadająca przydomek „Peekabo”* – zatrudnia ponad 400 osób (dane z roku 2005) i ma siedzibę w Nowym Jorku. Jej ogromne uprawnienia obejmują możliwość interweniowania w formuły ustalania wynagrodzenia biegłych rewidentów (w celu przeciwdziałania zagrażającym niezależności biegłego rewidenta praktykom świadczenia dodatkowych usług obok audytu), prawo do uzupełniania analiz wewnętrznych w drodze niezależnej oceny praktyki rewizji finansowej danej firmy (z możliwością nakładania kar pieniężnych i skreślania firm wykazujących niedociągnięcia z listy biegłych rewidentów) oraz prawo do ustalania standardów zawodowego postępowania. Od czasu swego powstania Rada gorliwie wypełnia zadanie wspierania biegłych rewidentów w dążeniu do „przywrócenia im reputacji i ocalenia ich dusz” (według słów przewodniczącego PCAOB – „Financial Times”, 1 grudnia 2005, s. 12). Zob. także nadzór, Artykuł 404 i cerber.