Rada Profesjonalnego Nadzoru (Wielka Brytania)

1350

Rada Profesjonalnego Nadzoru (Wielka Brytania) – Professional Oversight Board (UK)

Niezależny organ regulacyjny sprawujący nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i przeprowadzaniem rewizji finansowej w Wielkiej Brytanii. Począwszy od 2006, Rada Profesjonalnego Nadzoru nadzoruje także zawód aktuariusza. Kluczowym atrybutem Rady Kontroli Profesjonalnej jest jej niezależność od środowisk zawodowych, które historycznie podlegały samoregulacji. Tak jak wojna była „zbyt ważka, by zostawić ją generałom” (słowa brytyjskiego premiera Lloyda George’a), nadzór jest rzeczą zbyt istotną, by sprawować go wewnętrznie w ramach środowiska zawodowego. Rada Profesjonalnego Nadzoru jest częścią Rady Sprawozdawczości Finansowej.