Rada Nadzoru Publicznego (USA)

1455

Rada Nadzoru Publicznego (USA) – Public Oversight Board

Samoregulacyjny organ utworzony w 1997 roku przez amerykańskich biegłych rewidentów w celu sprawowania nadzoru i dyscypliny nad wykonywaniem zawodu. Działalność Rady Nadzoru Publicznego okazała się niewystarczająca w świetle serii poważnych przypadków nieskuteczności audytu. W roku 2003 zastąpiła ją bardziej niezależna i posiadająca szersze uprawnienia Rada Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych.

Rada Nadzoru Publicznego