Wskaźnik poziomu odpowiedzialności społecznej

1527

Wskaźnik poziomu odpowiedzialności społecznej

Chroniony prawami patentowymi wskaźnik opracowany przez organizacje zajmujące się badaniem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw – londyńską grupę doradczą AccountAbility i firmę konsultingową CSRnetwork. Wskaźnik ten mierzy, w jakim zakresie badane firmy włączają w swoją działalność odpowiedzialne społecznie praktyki i jak rozliczają się ze swoich działań przed stronami materialnie zainteresowanymi wynikami przedsiębiorstwa. Maksymalna wartość wskaźnika wynosi 100 punktów, a badane aspekty obejmują szereg pożądanych praktyk w zakresie zarządzania, jak zaangażowanie w relacje ze stronami zainteresowanymi, nadzór właścicielski, strategię, zarządzanie wydajnością, informowanie opinii publicznej, czy ubezpieczenia. Wskaźnik opiera się na informacjach ogólnodostępnych, pochodzących przede wszystkim z raportów rocznych i publikowanych przez duże przedsiębiorstwa oświadczeń w zakresie przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej. Od momentu pierwszego zastosowania wskaźnika (które nastąpiło w 2004), najlepsze wyniki zazwyczaj przypadały w udziale spółkom europejskim.

Wskaźnik poziomu odpowiedzialności społecznej