Raport roczny (dla akcjonariuszy)

1760

Raport roczny (dla akcjonariuszy)

Oficjalny raport rozliczający i opisujący działalność przedsiębiorstwa w minionym roku, przekazywany akcjonariuszom i podawany do wiadomości publicznej. Zazwyczaj raport taki zawiera:

  • sprawozdanie finansowe (lub jego fragmenty),
  • opinię biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych,
  • sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym lub odpowiednik),
  • informacje dodatkowe (opis produktów, rynków, pracowników itd.).

W przypadku spółek notowanych na publicznych giełdach papierów wartościowych, informacje publikowane w raporcie rocznym podlegają wymogom organów regulacyjnych, takich jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Patrz również Formularz 10K (ang. Form 10K). Mniejsze spółki (patrz sprawozdawczość małych przedsiębiorstw) są zazwyczaj zwolnione z obowiązku ogłaszania pełnej wersji raportu rocznego, chociaż mogą być zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w publicznym organie rejestracyjnym. Przedsiębiorstwa podlegające odrębnym przepisom – jak na przykład banki – często mają obowiązek składania raportów rocznych w specjalnie określonej formie. Z kolei raporty przedsiębiorstw postępowych oraz tych, których wyniki są pilnie śledzone przez rynek giełdowy, często wykraczają poza okre- ślone przepisami minimum, ponieważ są podstawowym narzędziem porozumiewania się z inwestorami, pozwalającym zademonstrować jak dane przedsiębiorstwo realizuje zadanie powiększania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

Raport roczny (dla akcjonariuszy)