Raporty dla nadzoru bankowego

1346

Raporty dla nadzoru bankowego

Wewnętrzne raporty księgowe sporządzane przez banki dla potrzeb organów nadzoru bankowego. Raporty te wykorzystywane są do kontroli przestrzegania uregulowań obowiązujących sektor bankowy, w szczególności dotyczących adekwatności kapitałowej, zarządzania ryzykiem i płynności. Choć nie są one weryfikowane przez strony niezależne, są bardziej aktualnym i skondensowanym źródłem informacji niż podawane do wiadomości publicznej sprawozdania finansowe i klasyfikacje kredytowe.