Pacioli Luca (1447–1517)

1678

Pacioli Luca (1447–1517) -prekursor dydaktyki w rachunkowości

Matematyk, franciszkanin, przyjaciel Leonarda da Vinci i wybitny profesor z Florencji, którego dzisiaj uważa się za „ojca rachunkowości”. Jako pierwszy opisał – w swoim napisanym w 1494 dziele zatytułowanym Particularis de Computis et Scripturis (O szczegółach rachunkowości i ksiąg) – system podwójnego zapisu. To, co zwykło się nazywać „metodą wenecką” zostało tak naprawdę rozwinięte po skodyfikowaniu przez Pacioliego. Jego system, zawierający memorandum (czyli księgę klienta), dziennik i księgę główną, był zapowiedzią nowoczesnych metod księgowości. Transakcje można było katalogować, sumować i zamykać w celu wyliczenia kapitału właściciela. Przez następne stulecie pomysły na prowadzenie ksiąg rachunkowych opracowane przez Paciolego rozprzestrzeniły się szybko w całej Europie. Zob. także galeria sław rachunkowości.

Pacioli Luca