ChMF – Chaikin Money Flow

Analiza Techniczna Wskaźniki

1212

CHAIKIN MONEY FLOW (ChMF)

Wskaźnik jest obliczany poprzez zsumowanie wskaźnika A/D z n-okresów (najczęściej n równe jest liczbie 21 okresów), a następnie podzielenie przez sumę wolumenów z tego samego okresu. Działanie wskaźnika polega na założeniu, że sile rynku przy jednoczesnym zwiększonym wolumenie, zazwyczaj towarzyszą ceny zamknięcia powyżej połowy dziennego zakresu zmian ceny i na odwrót – gdy rynek jest słaby, ceny zamknięcia oscylują poniżej połowy dziennego zakresu zmian cen przy jednoczesnym zwiększonym wolumenie.

CHAIKIN MONEY FLOW (ChMF) Istnieją dwie metody interpretacji wskaźnika. Pierwsza jest oparta na potwierdzaniu wybicia kursu ponad opór przez dodatnie wartości wskaźnika (zapowiedź wzrostu kursu – patrz wykres powyżej) oraz na potwierdzaniu przebicia poziomu wsparcia przez wykres kurs za pomocą ujemnych wartości wskaźnika (zapowiedź spadku kursu – patrz wykres poniżej).

ChMF Druga metoda polega na poszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem kursu a przebiegiem wskaźnika. Poniższy wykres przedstawia taką dywergencje na przykładzie wykresu akcji TECHMEX. Mimo zniżkującego trendu akcji, wartość wskaźnika rośnie i wyznacza trend zwyżkujący. Interpretacja ta zostaje potwierdzona zmianą trendu kursu.

MONEY FLOW