Rosja Inwestycje

Rosja

1459

Rosja jest największym krajem na świecie, z wielkim potencjałem, który nie jest w pełni wykorzystywany. Bardzo duże zasoby zasobów naturalnych, w tym przede wszystkim ropy i gazu, pozwoliły na wzrost PKB średnio o 5% w ciągu ostatniej dekady. W ten sposób udało się wyleczyć sferę finansów publicznych, redukując dług publiczny do bezpiecznego poziomu około 10% PKB, a tym samym zwiększając zaufanie inwestorów do lokalnej gospodarki. Rosnący napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), budowa centrów badawczo-rozwojowych, członkostwo w WTO i inwestycje infrastrukturalne są czynnikami wspierającymi wzrost gospodarczy. Coraz lepiej prosperujące społeczeństwo, w tym rosnąca klasa średnia, zwiększa popyt wewnętrzny, czyniąc Rosję dużym rynkiem zbytu.

Rosja stoi także przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak niskoinnowacyjna, zorientowana na przemysł gospodarka, silna zależność od cen towarów oraz biurokracja i ogromny wpływ władz na gospodarkę i przedsiębiorstwa państwowe. Między innymi z tego powodu wyceny rosyjskich firm należą do najniższych, co daje im ogromny potencjał wzrostu.