Spółki o  wysokiej i małej kapitalizacji

1974

Spółki o  wysokiej kapitalizacji (żargon)

Każda duża spółka notowana na giełdzie z  wysoką (powiedzmy, powyżej 100 miliardów dolarów) kapitalizacją. Tego rodzaju spółki są zazwyczaj niezbyt ciekawe, aczkolwiek stabilne. Ze względu na ich rozmiar, zróżnicowanie, ustanowioną listę osiągnięć oraz niewielką dźwignię finansową są one z regu- ły mniej podatne na zmiany i mają niski wskaźnik beta. Patrz też akcje „blue- -chip”.

Spółki o małej kapitalizacji

Przedsiębiorstwa o niewielkiej w porównaniu z wielkimi graczami kapitalizacji rynkowej. Ocena wielkości jest jednak relatywna, uzależniona od rynku kapitałowego. Na przykład w USA próg wynosi 250 milionów dolarów – jest to kwota, która na mniejszym rynku mogłaby zostać uznana za dużą. Firmy tego rodzaju są zazwyczaj bardziej elastyczne i  rokują wzrost, dlatego też mogą na dłuższą metę osiągnąć lepsze rezultaty niż więksi gracze. Mają one jednak również wady. Ponieważ są niewielkie, analitycy badający rynek poświęcają im mniej uwagi, co sprawia, że wśród inwestorów, szczególnie dużych inwestorów instytucjonalnych, kupno ich akcji na podstawie rekomendacji analityków jest ograniczone. To z  kolei prowadzi do innego częstego problemu: wrażliwości i wahań cen takich akcji oraz braku płynności rynkowej. By uzyskać lepszą cenę, spółki o małej kapitalizacji często są wystawiane na pokusę wykupu z zastosowaniem dźwigni lub przejmowane przez firmę o dużej kapitalizacji (często oferującej swe najwyżej wycenione akcje jako zapłatę).