Spółka stanu Delaware (USA)

942

Spółka stanu Delaware (USA) – Delaware Company (USA)

Każda amerykańska osoba prawna, której zarejestrowana siedziba mieści się w  stanie Delaware. Ponieważ prawo gospodarcze stanu Delaware jest celowo liberalne i zachęcające do działalności gospodarczej, wiele spółek formalnie rejestruje się w tym stanie, niezależnie od faktycznego miejsca prowadzenia działalno- ści. „Spółka Stanu Delaware” często oznacza spółkę „wydmuszkę” lub spółkę celową.