Spółki prywatne, publiczne, notowane (różnice)

4345

Spółki prywatne, publiczne, notowane (różnice)

Wszystkie wymienione spółki to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka publiczna różni się od prywatnej pod dwoma istotnymi względami. Po pierwsze, ma dużo większą bazę kapitałową w stosunku do wymagań większości praw korporacyjnych. Po drugie, w  przypadku spółki publicznej nie istnieją żadne ograniczenia co do przeniesienia udziałów własnościowych (natomiast tego typu ograniczenia mogą i  często pojawiają się w  statutach firm prywatnych). Spółka notowana to spółka publiczna, która spełniła wymagania pozwalające jej wejść na konkretną giełdę papierów wartościowych. Do warunków tych należą: minimum kapitałowe, historia działalności, emisja założycielska oraz spełnianie standardów sprawozdawczości (co nie jest taką prostą sprawą dla wielu spółek publicznych). Często termin „spółka publiczna” odnoszony jest do dużych korporacji, któ- rych akcje znajdują się w obrocie.

Spółki prywatne, publiczne, notowane (różnice)