Przesiewanie akcji do portfela

906

Przesiewanie akcji do portfela (dosłownie: przesiewanie kandydatów do inwestycji)

Metoda wybierania akcji do inwestycji portfelowych, która z góry określa, jakie cechy muszą posiadać akcje. Akcje spółek mieszczących się w tych ramach są „kandydatami” do włączenia do portfela. Na przykład inwestor może określić, że wszystkie spółki w portfelu muszą mieć wskaźnik długu do kapitału własnego np. nie większy niż 50%. Po przeszukaniu bazy danych rozpatrywane bę- dą tylko spółki ze wskaźnikiem poniżej 50%. Potem będą stosowane inne miary, aż spośród przesiewanych kandydatów zostanie kilka spółek, w które warto inwestować. W analizie od czynników ogólnych do szczegółowych najpierw identyfikowane są sektory, a potem spółki. W analizie szczegółowej wybiera się kandydatów spośród wszystkich spółek. Sita oceny mogą być dostosowane do inwestorów nastawionych na wzrost (minimalna stopa wzrostu zysków), na wartość (tanie spółki z niskim wskaźnikiem C/Z) lub do inwestorów nastawionych na rynek (nadwyżka zysku oparta zarówno na miarach wzrostu, jak i wartości).