Nadsubskrypcja

1331

Emisja papierów wartościowych, przy której popyt wśród zainteresowanych inwestorów jest większy niż liczba oferowanych akcji. Na przykład jeśli na 100 akcji złożono 500 zapisów, mielibyśmy do czynienia z czterokrotną (500 – 100 = 400 w porównaniu do 100) nadsubskrypcją. Nadsubskrypcja sugeruje zbyt niską cenę emisyjną, która prawdopodobnie wzrośnie po rozpoczęciu obrotu na rynku wtórnym. Jako że emitent nie odniesie korzyści z wyższych cen, nadsubskrypcja może oznaczać problem związany z gwarancją. Choć umiarkowana nadwyżka popytu pomaga w zebraniu kapita- łu, nadmierna nadwyżka sprawia, że jest to bardziej kosztowne niż to konieczne. Nadsubskrypcja może również wskazywać na próbę odkupu akcji lub przejęcia, w której na sprzedaż oferowanych jest więcej papierów wartościowych, niż kupujący zgadza się nabyć. Kupujący może wtedy postanowić dokupić więcej papierów wartościowych lub kupić uzgodnioną liczbę na zasadzie proporcjonalnej.