Strona popytowa i podażowa rynku

3994

Strona podażowa rynku (żargon)

Szeroka klasyfikacja nastawionych na sprzedaż inwestorów na rynku kapitałowym. Wykazują oni w związku z tym pewną tendencyjność i potrzeby. Znają inwestycję z racji jej posiadania i są mniej zainteresowani uzyskaniem o niej informacji (tj. nie występuje problem asymetrii informacji). Podjęli oni już decyzję o sprzedaży i chętnie widzieliby płynne rynki z dużą liczbą potencjalnych inwestorów po stronie popytowej rynku. Wykazują postawę tradera w przeciwień- stwie do inwestujących według strategii„kup i trzymaj”. Są także relatywnie bardziej zainteresowani odpowiednim momentem transakcji niż przy inwestycjach długoterminowych, typu „kup i trzymaj”.

Strona popytowa rynku (żargon)

Szeroka kategoria obejmująca potencjalnych inwestorów na rynku kapitałowym nastawionych na zakupy. Wykazują oni przy tym pewne uprzedzenia i potrzeby. Chcą ulokować fundusze tak, by „pieniądze pracowały”. Czy jako inwestorzy długoterminowi, czy krótkoterminowi spekulanci, chcą poznać ryzyko i zwrot z potencjalnej inwestycji. Inwestorzy znajdujący się po stronie popytowej rynku są „outsiderami” kupującymi coś, co mogą dokładnie ocenić, dopiero gdy to kupią, dlatego dotyczy ich problem asymetrii informacji i są szczególnie zainteresowani przejrzystością i szczegółową informacją rynkową. Na ich korzyść działa możliwość wyboru. Dopóki nie zdeklarują się ostatecznie, zawsze mogą zainwestować w coś innego. Termin ten jest również wspólną nazwą dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze hedgingowe oraz fundusze emerytalne, którzy lokują duże kwoty na giełdzie papierów wartościowych, kupując akcje. Ta grupa generuje duże wolumeny prowizji od transakcji dla banków inwestycyjnych. Ponieważ fundusze tradycyjnie korzystają z  usług firm udzielających im dobrych porad inwestycyjnych, analitycy odgrywają kluczową rolę w obsłudze strony popytowej.