Oszukani przez wybór losowy

1008

Idiom angielski używany do opisania sytuacji, gdy ktoś widzi możliwość tylko losowego wyboru. Pogląd ten jest przypisywany pisarzowi Nassimowi Talebowi (patrz także czarny łabędź). Napisał on książkę pod tym samym tytułem w 2001 roku, która wywarła duże wrażenie. Jeśli wystarczająco wiele osób robi prognozy, kilka z nich nieuchronnie osiągnie imponujące wyniki po prostu przez przypadek. Nie oznacza to jednak, że były one szczególnie bystre lub że będą osiągać lepsze od innych wyniki w przyszłości. Raczej miały tylko łut szczęścia, osiągając sukces kilka razy z rzędu, który robi wrażenie umiejętności. W rzeczywistości jest to złudny przejaw szczęścia, który może łatwo się nie powtórzyć.