Ciemne interesy

1119

Ciemne interesy (slang)

Transakcje, co do których istnieją nie poparte dowodami podejrzenia, że mają wątpliwy lub nieuczciwy charakter. Możliwość wysunięcia takich podejrzeń wskazuje, że działalność powinno się prowadzić z zachowaniem zasad przejrzystości. W przeciwnym wypadku słowo „prywatny” zacznie się kojarzyć ze słowem „niejawny”, co z kolei implikować będzie utratę reputacji.