Struktura dwuwładzy

1096

Struktura zarządzania najwyższego szczebla oparta na dwóch przewodniczących w  radzie nadzorczej i dwóch prezesach. Władza i odpowiedzialność są wspólne: decyzje podejmuje się w wyniku konsensusu. Struktura taka nie jest sprawna, dlatego rzadko występuje. Może wynikać z równych praw dwóch udziałowców (np. spółka francusko-niemiecka w przypadku EADS – producenta samolotów) w bardzo dobrze współpracującym zespole lub z potrzeby zróżnicowania przywództwa dla uniknięcia ryzyka charyzmatycznego zarządu.

Struktura dwuwładzy