System emerytalny gotówkowy

876

System emerytalny gotówkowy – System emerytalny PAYG

System emerytalny polegający na wypłacaniu świadczeń emerytowanym pracownikom z aktualnych zysków wyłącznie w terminie, w którym przypada ich płatność. Koszty z tytułu emerytur – przynajmniej wynikające z wypłat gotówkowych – ograniczają się zatem do osób aktualnie będących na emeryturze, i nie uwzględniają przyszłych zobowią- zań wypłaty. Tym samym te osoby, a także te, które dopiero na nią przejdą, liczą na nieprzerwaną zdolność systemu emerytalnego do wypłacania należnych im świadczeń w  przyszłości. Emerytury gotówkowe są specjalnością rządów. W przypadku firm, standardy rachunkowości wymagają odkładania zobowiązań emerytalnych z wyprzedzeniem w stosunku do przyszłych wypłat, gdy pracownicy uzyskają do nich uprawnienie. Patrz świadczenia emerytalne. Choć to przyszli emeryci przyjmują na swoje barki pośrednie ryzyko kredytowe z tytułu realizacji zobowiązań, których plan emerytalny może nie zdołać spłacić, państwu zwykle się ufa. Emerytura w  gotówkowym systemie emerytalnym jest pośrednim środkiem finansowania zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych, dla których w innym układzie należałoby stworzyć, z wpłat wnoszonych awansem, fundusz (kwoty netto od spodziewanego zwrotu z zainwestowanego kapitału) na pokrycie wypłat w przyszłości. Na korzyść gotówkowego systemu emerytalnego przemawiają trudności w określeniu wielkości „niewypracowanych emerytur” (przewidywany zakres obsługi pracowników w przyszłości).